Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You read a book and I read a newspaper."

แปลว่า:คุณอ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nong123390

เป็นบ่อยไปแล้วนะครับ Apple เซ็ง ให้เว้นวรรคเองก็ผิดหรือไง ครับคุณ App Update บ้างนะครับผม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา