Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอมีจานหลายใบ"

แปลว่า:She has the plates.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SitthiyaLe

ทำไมต้องเติม article (เติม the) ในข้อนี้หรอครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/niy3CP

She has many plates

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา