Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need to accept the differences."

Dịch:Chúng tôi cần chấp nhận những sự khác biệt.

3 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ALucyPham
ALucyPham
 • 21
 • 20
 • 19
 • 17
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 289

Chúng ta cần phải chấp nhận những sự khác biệt.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HajimeLova

What the heck? 'Chúng ta' cũng sai?

2 tháng trước