"Τι άλλο κάνεις;"

Translation:What else do you do?

June 9, 2018

5 Comments


https://www.duolingo.com/MarksAaron

A cool example of a true English-Greek cognate: "άλλο" is cognate with the el- in "else" through Proto-Indo-European.

August 23, 2018

https://www.duolingo.com/Walt1965

´What else are you doing?´ is also correct, but marked wrong.

June 9, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 4

Thank you it has been added.

June 10, 2018

https://www.duolingo.com/MiltiadisA1

my answer: what other do you do; What is my error

November 26, 2018

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 4

Look at the top of this page. It gives the right answer.
"What else do you do?"

Πρέπει να μάθετε τον τρόπο έκφρασης της αγγλικής γλώσσας είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε. Γι 'αυτό πάντα σας δίνουμε.

November 26, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.