"เธอกินแซนด์วิชไก่อันหนึ่ง"

แปลว่า:She eats a chicken sandwich.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย