"เธอดื่มน้ำมัน"

แปลว่า:She drinks oil.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ice979918

จะมีคนดื่มน้ำมันด้วยหรอคะ555

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mint946088

ขำ.. กินน้ำมัน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย