Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The engineer is efficient."

แปลว่า:วิศวกรคนนี้มีประสิทธิภาพ

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

คนนี้มาจากไหน

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา