"The engineer is efficient."

แปลว่า:วิศวกรคนนี้มีประสิทธิภาพ

June 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

คนนี้มาจากไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย