Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ đi theo bản đồ."

Dịch:I will follow the map.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

I will go following the map???

3 tháng trước