Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The black bear is eating an apple."

Dịch:Con gấu màu đen đang ăn một quả táo.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhaha09

Chúng ta đơn giản là gấu ko có gấu đen, vậy gấu này là lai hả các bạn hay gì, nói cho mình biết đê

4 tháng trước