"The black bear is eating an apple."

Dịch:Con gấu màu đen đang ăn một quả táo.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhaha09

Chúng ta đơn giản là gấu ko có gấu đen, vậy gấu này là lai hả các bạn hay gì, nói cho mình biết đê

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.