Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am the second one."

แปลว่า:ฉันเป็นที่สอง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharapo1795

อธิบายประโยคนี้ให่เข้าใจทีค่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GogozaZa1

ต่อจากที่หนึ่งไงครับ second

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gemini580803

ฉันเป็นคนที่สองไม่ได้หรอ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

เป็นคนที่สองฟังดูดีกว่า

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา