"The turtle walks and the dog runs."

แปลว่า:เต่าเดินและหมาวิ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanchana23335

อะไรผิด งง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/earn217640

ตอบถูกอ่ะทำไมผิด

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย