Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have fish for dinner today."

แปลว่า:วันนี้เรามีปลาสำหรับอาหารเย็น

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bank913715

เรามีปลาสำหรับอาหารเย็นวันนี้ ก็ได้หนิ แต่ผิด

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา