"Wehavefishfordinnertoday."

แปลว่า:วันนี้เรามีปลาสำหรับอาหารเย็น

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

We คือ พวกเรา ไม่ใช่หรอถ้าจะถูกที่สุด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bank913715

เรามีปลาสำหรับอาหารเย็นวันนี้ ก็ได้หนิ แต่ผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sakdapromo

"พวกเรามีปลาสำหรับอาหารเย็นวันนี้" น่าจะตอบแบบนี้นะครับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย