"Πρέπει να τοποθετήσουν το γεύμα στο τραπέζι."

Μετάφραση:They have to place the meal on the table.

πριν από 7 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/dimstath

meal = lunch = γεύμα. In the list all the above words exist. Why the word lunch is wrong?

πριν από 7 μήνες

https://www.duolingo.com/jaye16
jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 262

The Drop down hints: αυτές οι λέξεις είναι σαν ένα λεξικό. Σας δίνουν μια ποικιλία λέξεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε λέξη είναι σωστή σε κάθε πρόταση. Πρέπει να επιλέξετε το σωστό. Η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως η πρώτη. Φυσικά, πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας.

Σε αυτή την περίπτωση το "lunch" είναι επίσης σωστό, και θα το προσθέσουμε στις σωστές μεταφράσεις. Ευχαριστούμε.

The Drop Down Hints: these are like a dictionary. They give you a variety of words but thtat doesn't mean each is correct in each sentence. You need to decide for yourself. The best is ually the first word.

In this sentence "lunch" is also correct so we have added it to the correct translations. Thank you.

πριν από 7 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.