Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the power of that party?"

Dịch:Quyền lực của đảng đó là gì?

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MaiLanNguyen13
2 tháng trước