Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the power of that party?"

Dịch:Quyền lực của đảng đó là gì?

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MaiLanNguyen13
4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LngTtThng1

Câu này người đọc chậm thì sai hoàn toàn

1 tháng trước