"Whatisthepowerofthatparty?"

Dịch:Quyền lực của đảng đó là gì?

7 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MaiLanNguyen13
7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LngTtThng1

Câu này người đọc chậm thì sai hoàn toàn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Cái gì là quyền lực của đảng đó??

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.