"We are going to wait for another five minutes."

Dịch:Chúng tôi sẽ đợi năm phút nữa.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynh47

Tại sao lại có thêm " another" we are going to wait for five minutes ko đc à

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.