Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to wait for another five minutes."

Dịch:Chúng tôi sẽ đợi năm phút nữa.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynh47

Tại sao lại có thêm " another" we are going to wait for five minutes ko đc à

4 tháng trước