"They are fish."

แปลว่า:พวกมันคือปลา

June 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BeYourCybe

ที่น่าสงสัยคือ ทำไมไม่ใช่ It is a fish.


https://www.duolingo.com/profile/kkkan1

พวกเขาคือปลา?ผิด ต้องดูตามรูปประโยครึ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย