Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They have four newspapers."

แปลว่า:พวกเขามีหนังสือพิมพ์สี่ฉบับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sureerat9

เขียนถูกแล้วแต่ทำไมมันถึงผิดค่ะฝากด้วยนะค่ะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Joe608831

ไม่มี บ.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Keroro740414

พวกเขามีหนังสือพิมพ์สี่เล่ม ผิดอีก--!

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา