Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:He eats an apple.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mari121258

สรุปว่าแอปเปิ้ลหนึ่งลูก ใช้ eat หรือ eats คะ คืองงค่ะ เติม S หมายถึงหลายลูกไม่ใช่หรอคะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา