"รองเท้าคู่ไหนเป็นของคุณ"

แปลว่า:Which shoes are yours?

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Junior817347

Which shoes is your ? ได้ไหมครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WDoT11

No Which shoes are yours ก็ได้

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

which are your shoes. คู่ไหนเป็นรองเท้าของคุณ หรือ which shoes are yours. รองเท้าคู่ไหนเป็นของคุณ ก็ได้

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย