"เต่ากินข้าว"

แปลว่า:The turtle eats rice.

June 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RookieEnglish

turtle eats rice ทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

กรณีคำนามเป็นเอกพจน์ จำเป็นต้องมี article (a/an/the) นำหน้าครับ


https://www.duolingo.com/profile/HgdvhGdfg

เพราะไม่มี the คะ


https://www.duolingo.com/profile/Lotting123

เต่ากินข้าวก็มา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย