Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เต่ากินข้าว"

แปลว่า:The turtle eats rice.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RookieEnglish

turtle eats rice ทำไมถึงผิด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา