Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I need to see to believe."

Dịch:Tôi cần nhìn thấy để tin.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi cần nhìn để tin

2 tháng trước