"Why did František not go to school today?"

Translation:Proč dnes František nešel do školy?

June 15, 2018

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/LICA98

why can't it be "proč František nešel do školy dnes"

June 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tatka_
  • 1523

The word order sounds unnaturally. You can use "Proč František nešel dnes do školy"

June 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Sice ano ale Duo to "nebere". Což tedy nechápu, pokud nebudeme rozebírat na co kladl anglický mluvčí důraz, zda na Why" or "Today". Ale v rámci výuky Duolinga a jeho úrovně si myslím, že to sem nepatří. Tak jsem to dal čudlíkem.

October 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

For regular school attendance it sounds strange. You could use it better for a one-time event.

Proč jsi to neudělal dnes? Udeláš to zítra?

Why didn't you do it today? Will you do it tomorrow?

So perhaps:

Proč nešel do školy dnes? Já myslel, že má zůstat doma až zítra.

Why didn't he go to school today? I thought he was meant to stay at home tomorrow.

But I don't see this meaning in the original sentence.

June 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/realberggren

Improving my sense of Czech word order is one of the biggest reasons I decided to use this course. Word order rules exist but it's also very fluid. In conversations, my Czech friends don't bother to correct my word order errors because we're too busy communicating to stop and discuss my deepest grammar questions. Here I find written examples of what sounds natural to Czechs but not natural to me. I write down all the surprises and read them over and over so it will eventually feel natural to me too and just fly out of my mouth like a Czech without thinking about it. So helpful. I love this course. Maybe there is a better place to express my gratitude to all the writers of this course, but I'm doing it here. You guys are awesome.

May 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

I věta "Proč jsi to neudělal dnes?" je česky dost nepřirozená. Běžně je "Proč jsi to dnes neudělal? Prostě nepřirozený český slovosled. Ne nemožný.

November 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

To prostě není pravda.

November 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Dobře. Škoda, že není možné sledovat výskyt slovních spojení v češtině. Ale tu větu chápu jako možnou v případech nabízených kontextem, kdy kladu důraz právě na ten časový okamžik. Kdežto druhou větu jako běžný dotaz jak mluvím. Problém může být v tom, že angličtina téměř vždy dává příslovce času na konec věty - SVOMPT, a česky mi z toho nepoznáme, že je to zdůraznění. Protože gramatiky uvádí, že v případě zdůraznění, se příslovce času dává jako první člen věty, tedy SVOMPT se nedodrží. Proto je mi to divné. Je ale pravdou, že to není věta oznamovací, nýbrž tázací. A nevím, zda se SVOMPT v tomto případě dodržuje, to jsem nezjišťoval.

November 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LukasBlech

"Proč jsi to neudělal dnes?" samozřejmě přirozená je, pokud dáváme důraz na to, kdy to měl udělat - dnes. Naopak ve větě ""Proč jsi to dnes neudělal?" zdůrazňujeme, že dnes něco NEUDĚLAL.

June 19, 2019
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.