1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "หมวกใบไหนเป็นของคุณ"

"หมวกใบไหนเป็นของคุณ"

แปลว่า:Which hat is yours?

June 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Junior817347

Which is your hat ? ไม่ได้หรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

Which is your hat? ถูกไหม


https://www.duolingo.com/profile/SomjinCT

Which is your hat ล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/HloI19

เราก็ตอบ Whitch is yours hat ^^


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

your not yours, which not whitch, [which is your hat?] same as [which hat is your"s"?] ok


https://www.duolingo.com/profile/t42design

Which is your hat?


https://www.duolingo.com/profile/Hen1986

เราตอบ Which is yours hat?ำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย