"หมวกใบไหนเป็นของคุณ"

แปลว่า:Which hat is yours?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Junior817347

Which is your hat ? ไม่ได้หรอครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
  • 22
  • 172

Which is your hat? ถูกไหม

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SomjinCT

Which is your hat ล่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HloI19

เราก็ตอบ Whitch is yours hat ^^

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

your not yours, which not whitch, [which is your hat?] same as [which hat is your"s"?] ok

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย