Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy viết những quyển sách xuất sắc."

Dịch:She writes excellent books.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TheanBui

S

3 tháng trước