"เขาแดงคล้ายกับว่าเป็นมะเขือเทศ"

แปลว่า:He is red as a tomato.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ManachaiRe

as มัน ทำหน้าที่อะไร

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย