"เขาแดงคล้ายกับว่าเป็นมะเขือเทศ"

แปลว่า:He is red as a tomato.

June 16, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Exquirentius

มันเป็นสำนวนเชิงว่า 'ตัวเขาแดงราวกับมะเขือเทศ' ถ้าแปลห้วนๆ จะแปร่งหูแบบนี้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/art135108

กุละงง


https://www.duolingo.com/profile/thira824534

ทำไมใช้ like ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/ManachaiRe

as มัน ทำหน้าที่อะไร


https://www.duolingo.com/profile/Mudbear14

แล้วที่เคยสอนมาสอนอีกแบบ - -


https://www.duolingo.com/profile/MaxanonOpa

อะไรแดง แก้ม? หน้า? ตัว? ....ห้วนมาก


https://www.duolingo.com/profile/mastslyer

ภาษาไทยแปลกๆ


https://www.duolingo.com/profile/ParakornRo

as เกี่ยวอะไร


https://www.duolingo.com/profile/ApionNamwi

ทำไมมี is นำหน้า red


https://www.duolingo.com/profile/Mudbear14

แดง เป็นคำคุณศัพท์(adjective) ค่ะ เลยมี verb to be (is,am,are) อยู่ข้างหน้า เป็นหลักไวยากรณ์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย