"Người phụ nữ đi bộ và người đàn ông chạy."

Dịch:The woman walks and the man runs.

7 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENTHUC7

Sao người phụ nữ uống nước thì không thêm s ở chữ drink, còn đi bộ lại thêm s ở chữ walks hả Duolingo

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/SEN363171

đúng đấy chủ ngữ là số nhiều thì đông từ không thêm s mới đúng chứ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/SEN363171

danh từ số nhiều thì động từ là khong chia chứ ạ The woman walk and the man runs.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunAnh507939

Sao the woman walks and man runs lại không đúng vậy

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/gixinhtnla

Quá dễ luôn đó.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.