Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ đi bộ và người đàn ông chạy."

Dịch:The woman walks and the man runs.

3 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENTHUC7

Sao người phụ nữ uống nước thì không thêm s ở chữ drink, còn đi bộ lại thêm s ở chữ walks hả Duolingo

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/SEN363171

đúng đấy chủ ngữ là số nhiều thì đông từ không thêm s mới đúng chứ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/SEN363171

danh từ số nhiều thì động từ là khong chia chứ ạ The woman walk and the man runs.

1 tháng trước