"Ο συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο."

Μετάφραση:The writer writes a book.

6/17/2018, 10:44:54 AM

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Chrmpr

Ποια η διαφορα του writer με το author;

6/17/2018, 10:44:54 AM

https://www.duolingo.com/spdl79
Mod
  • 25
  • 25
  • 868

It's subtle and hard to describe even in English. An author is perhaps more 'artistic', while a writer is more likely to be performing the mundane service of writing for a wage or fee. So you'd usually say "the author of the book" but "the writer of the press release", for example.

6/17/2018, 3:15:26 PM
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.