Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You have water."

แปลว่า:คุณมีน้ำ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ACyi10

เขียนไม่ผ่าน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา