"You have water."

แปลว่า:คุณมีน้ำ

June 17, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/SittinunRu

Have has ใช้ยังไงอะ


https://www.duolingo.com/profile/lliwoaa

Haveใช้กับ i,you,we,they Has ใช้กับ he,she,it


https://www.duolingo.com/profile/ACyi10

เขียนไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/PreeyaReen

ภาศงษาที่ใหมาไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/SherryK.

Do you have a glass of water?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย