Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn gái của tôi chỉ nói tiếng Pháp."

Dịch:My girlfriend only speaks French.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 14
  • 5
  • 279

She speaks French because she is France

3 tháng trước