"Bạn gái của tôi chỉ nói tiếng Pháp."

Dịch:My girlfriend only speaks French.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minhpc
  • 25
  • 25
  • 20
  • 11

She speaks French because she is France

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.