"BạngáicủatôichỉnóitiếngPháp."

Dịch:My girlfriend only speaks French.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 17
  • 11
  • 339

She speaks French because she is France

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.