Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn gái của tôi chỉ nói tiếng Pháp."

Dịch:My girlfriend only speaks French.

1 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 24
  • 11
  • 241

She speaks French because she is France

1 tháng trước