Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"หนูและช้าง"

แปลว่า:A mouse and an elephant

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/2DUM1

มั่วฉิบหาย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/engineer55599

ไม่ได้บอกเลยว่ามี1ตัวนิ หืม ไอ้เราก็ตอบ mouse and elephant

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา