"They will try to swim with the fish."

แปลว่า:พวกเขาจะลองว่ายน้ำกับปลาตัวนี้

June 19, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Phakkard

ไม่ควรแปลว่าปลาตัวนี้


https://www.duolingo.com/profile/Yada87719

ไม่มี this จะแปลว่าตัวนี้ได้ยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย