"Theywilltrytoswimwiththefish."

แปลว่า:พวกเขาจะลองว่ายน้ำกับปลาตัวนี้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phakkard

ไม่ควรแปลว่าปลาตัวนี้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย