"They will try to swim with the fish."

แปลว่า:พวกเขาจะลองว่ายน้ำกับปลาตัวนี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phakkard

ไม่ควรแปลว่าปลาตัวนี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย