Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"It is his dog."

แปลว่า:มันเป็นสุนัขของเขา

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/amnoeylims

It is his dog =มันเป็นสุนัขของเขา. เครื่องบอกว่าผิด แก้ไขด้วยคับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThepRatana

เหมือนกันเลยครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา