"Itishisdog."

แปลว่า:มันเป็นสุนัขของเขา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/amnoeylims

It is his dog =มันเป็นสุนัขของเขา. เครื่องบอกว่าผิด แก้ไขด้วยคับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThepRatana

เหมือนกันเลยครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย