Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like the color of this flower."

Dịch:Tôi thích màu của bông hoa này.

1 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Địt con mẹ mày

1 tháng trước