Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like the color of this flower."

Dịch:Tôi thích màu của bông hoa này.

3 tháng trước

0 Nhận xét