"I like the color of this flower."

Dịch:Tôi thích màu của bông hoa này.

4 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.