"My skirts are gray."

แปลว่า:กระโปรงของฉันสีเทา

June 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Janjira20

จังไรแอพ เดียวแปล is am are เดียวก็ไม่แปล มึงจะเอาไง


https://www.duolingo.com/profile/sarochaTee

ควรทำคำตอบให้ไปในทางเดียวกันทุกข้อนะคะ มีเป็น ก็มีให้ครบ


https://www.duolingo.com/profile/Patcharida304603

My skirts คำว่า skirts ทำไมมีS?


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

คำตอบข้อนี้ ทำไมไม่ มี เป็น


https://www.duolingo.com/profile/pupaeooo

"My skirts " my ถ้ามีมายไม่ต้องเต็มsนิ อิยังของมัน แถมis are ใช้มั่วไปหมด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย