"Our shirts are green."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตหลายตัวของเราเป็นสีเขียว

June 20, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/PasathornS

เสื้อเชิ้ตของพวกเราเป็นสีเขียว


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ช่วยแก้ คำตอบด้วยครับ ใช่ พวกเรา ก็ต้องให้ถูก นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/itemnote

ผิดๆๆๆๆ เพราะแปล มั่ว


https://www.duolingo.com/profile/Mr.tanawat

เรากับพวกเราต่างกันยังไงตอบ!!!


https://www.duolingo.com/profile/NATTAPONGR5

พวกเรา = ผิด


https://www.duolingo.com/profile/MWNP382113

คำถามที่แล้ว shirt เราตอบ เสื้อเชิ้ต บอกผิด ให้ตอบเสื้อ พอมาข้อนี้ตอบเสื้อ ดันเฉลยออกมาเป็นเสื้อเชิ้ต


https://www.duolingo.com/profile/ArtaudJaco

พวกเราถูกต่อง!!!


https://www.duolingo.com/profile/chenwanru

พวกเรา!!!!!!!!!!!!!!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย