"Our shirts are green."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของเราเป็นสีเขียว

June 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ช่วยแก้ คำตอบด้วยครับ ใช่ พวกเรา ก็ต้องให้ถูก นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Mr.tanawat

เรากับพวกเราต่างกันยังไงตอบ!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย