Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The area of the house"

แปลว่า:พื้นที่ของบ้านหลังนี้

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ducky-kl1

ตอบถูกตรงกับเฉลยแต่บอกว่าผิด

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา