"The area of the house"

แปลว่า:พื้นที่ของบ้านหลังนี้

June 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ducky-kl1

ตอบถูกตรงกับเฉลยแต่บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย