"Our clothes"

แปลว่า:เสื้อผ้าของพวกเรา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LvmAI

ควรเป็นเสื้อโค้ทของพวกเรานะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuthonChay

oh hoo shit bitch

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย