"Our clothes"

แปลว่า:เสื้อผ้าของพวกเรา

June 21, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/LvmAI

ควรเป็นเสื้อโค้ทของพวกเรานะ


https://www.duolingo.com/profile/warm830273

Chothes แปลว่าเสื้อผ้าครับ


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

ไม่ควรนะ


https://www.duolingo.com/profile/SuthonChay

oh hoo shit bitch


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย