"Our clothes"

แปลว่า:เสื้อผ้าของพวกเรา

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LvmAI

ควรเป็นเสื้อโค้ทของพวกเรานะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuthonChay

oh hoo shit bitch

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย