"We are going to see the car collection."

Dịch:Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tập xe.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanThanhH1

coi và xem có gì khác nhau trong trường hợp này. Một số trường hợp khác thì có thể có sự khác nhau, ví dụ: "coi chừng", không ai nói hoặc viết "xem chùng".

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/saobng20

Có xe Lamborghini ko ?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.