1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "František už si ani nepamatu…

"František si ani nepamatuje, ve kterém městě je!"

Translation:František no longer even remembers which city he is in!

June 22, 2018

10 Comments


https://www.duolingo.com/profile/BoneheadBass

Hmmm... yes, "no longer even remembers" sounds a little bit strange to me, too, but I don't think it's wrong. "No longer remembers" and "doesn't even remember" both SOUND more natural in English, but perhaps they don't match up as well with the Czech sentence as the translation given above.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

"doesn't even remember ... ... any more" is accepted and matches quite well I think.

Just "No longer remembers" would be just "Už si nepamatuje.".

It is quite possible that it is not used as much in English as in Czech but it should illustrate what ani does in Czech, i.e. even / so much as / as much as.


https://www.duolingo.com/profile/BoneheadBass

Thanks! I hadn't even thought of "doesn't even remember any more," which sounds perfectly fine.


https://www.duolingo.com/profile/Paul378887

My understanding is that “si” is a clitic and needs to be in 2nd position. Is “už” also a clitic with a higher 2nd position priority?


https://www.duolingo.com/profile/AgnusOinas

I agree. "František si už ani nepamatuje..." sounds more natural and more correct to my (native speaker) ears. And if we leave out František, it becomes "Už si ani nepamatuje."

"už" is sneaky though and I can imagine a lot of native speakers would produce the sentence in this exercise (František už si...), even though the word order is slightly incorrect.

"František si ani už nepamatuje..." is another possibility.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

I do not think there is anything incorrect when switching the order of už with these clitics. Do you have any reference that calls it incorrect?


https://www.duolingo.com/profile/AgnusOinas

Prohledal jsem několik odborných textů. Problém je, že "už" je nestálá příklonka (může stát i na začátku věty apod.), jinak jsem nenašel, že by se "už" nějak intenzivněji řešilo. Pokud "už" příklonka není, neměla by vyšoupávat "si" z druhého místa. Pokud se jako příklonka chová, je to otázka možného pořadí, které zřejmě může být obojí. V korpusu je víc výskutů "už si" než "si už", ale "už si" často stojí na začátku věty. Pocitově mi v takových větách, jako je tahle, připadá mnohem lepší "si už" - asi proto, že "si" je stálá příklonka, která má větší nárok být na druhém místě.

Tak nevím, asi smažu ten svůj komentář - odpověď je zřejmě ta, že "už" se může chovat jako příklonka a pak si konkuruje se "si" a mohou se prohodit.


https://www.duolingo.com/profile/A_purrfect_cat

That's actually a good point. I didn't see that. If it is so - thx for pointing it out


https://www.duolingo.com/profile/Raduletka

The English translation sounds weird to me, is it correct, no longer even remembers?


https://www.duolingo.com/profile/DaleMartin1

I agree this sounds very strange.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.