"Eat pasta whenever you want."

แปลว่า:กินพาสต้าทุกครั้งที่คุณอยาก

June 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kawpode

กินพาสต้า เมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณอยาก


https://www.duolingo.com/profile/Ainchalita

Eat pasta wherever you want ทำไมไม่ผ่านจากจุดทดสอบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย