Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My sister goes to the institute."

Dịch:Chị gái của tôi đi đến học viện.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Chị gái của tôi đi da viện học, có được ko ta.

2 tháng trước