"Do you have a pen?"

แปลว่า:เธอมีปากกาไหม

June 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ponpon254033

คุณหรือเธอ


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

"คุณมีปากกาไหม"


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบคุณมันผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

แก้ไขให้ด้วยนะครับ มันผิด


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

สับสนในคำ


https://www.duolingo.com/profile/sineenat3

You เดี๋ยวก็เธอเดี๋ยวก็คุณ งงใจ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย