"Sheismymotherandheismyfather."

แปลว่า:เธอเป็นแม่ของผมและเขาเป็นพ่อของผม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

Sheกล่าวถึงผู้หญิงนะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pcnplt

ใช้คำว่าฉันแทนผมก็ได้นะ?? ทำไมผิดล่ะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pattrix1

ฉัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pooklik1

I​ = ฉัน​ หรือ​ ผม​ ก็ได้นะ แก้ไขด้วยค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pooklik1

My​ = ของฉัน​ หรือ​ ของผม​ ก็ได้

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย