"She is my mother and he is my father."

แปลว่า:เธอเป็นแม่ของผมและเขาเป็นพ่อของผม

June 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

Sheกล่าวถึงผู้หญิงนะ


https://www.duolingo.com/profile/pcnplt

ใช้คำว่าฉันแทนผมก็ได้นะ?? ทำไมผิดล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Pooklik1

I​ = ฉัน​ หรือ​ ผม​ ก็ได้นะ แก้ไขด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Pooklik1

My​ = ของฉัน​ หรือ​ ของผม​ ก็ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย