"She is my mother and he is my father."

แปลว่า:เธอเป็นแม่ของผมและเขาเป็นพ่อของผม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

Sheกล่าวถึงผู้หญิงนะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pcnplt

ใช้คำว่าฉันแทนผมก็ได้นะ?? ทำไมผิดล่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pattrix1

ฉัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย