1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ล"

"ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ล"

แปลว่า:Three horses eat apples.

June 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pond11341

ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ลหลายลูก ?


https://www.duolingo.com/profile/ZRYc5

พหูพจน์ต้องมีsใช่ไหมค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ZRYc5

ต้องใส่s ตรง คำไหนบ้างค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/IcesanNona

พหูพจน์ไม่ต้องเติม s ในกริยาครับเติมแค่ประธานก็พอ dogs horses elephants birds boys girls ยกเว้น fish ครับไม่ต้องเติมเป็นคำยกเว้น womanเปลี่ยนเป็น women ถ้ามีหลายคน man ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็น men ถ้ามีหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

สังเกตุ คำถามที่ แอป ตั้งนะ ภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษ ความหมาย ใช่ตรงกันเป้ะๆ ซะเมื่อไหร่ เข่น 1. คำถาม คือ ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ล( ทำไมไม่ภามว่า ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง) ตอบ Three horses eat " an apple "

  1. คำถาม ภาษาอังกฤษ Three horses eat an apple
    ตอบ ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

สรุป คำถามที่สอง คือถูก ในการตั้งคำถาม ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

แต่ คำถามที่1 กำกวมมาก


https://www.duolingo.com/profile/Add570435

ไม่เติม . ท้ายประโยคคือผิด


https://www.duolingo.com/profile/Diaw928956

ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ล ถ้าคุณจะตอบตรงคำถาม คือ Three horses eat (an) apple. แต่ทว่าคุณไม่เติม an. คุณจะต้องเติม s.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย