Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่า"

แปลว่า:Am I a girl?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/rGTw4

อิอิ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NuttanunSu

ง่ายยวะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา