"แดงคล้ายกับว่าเป็นมะเขือเทศ"

แปลว่า:Red as a tomato

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

as ไม่น่าแปลว่าคล้าย นะครับ as คือ เหมือน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/notto12

น่าจะใช่ like a tomatoมากกว่านะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย