"The woman wears a dress."

แปลว่า:ผู้หญิงใส่ชุดกระโปรง

June 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/amnoeylims

I am writingผู้หญิงใส่ชุดกระโปรง


https://www.duolingo.com/profile/Wanpichit

ทำไมผิดอ่า


https://www.duolingo.com/profile/SiwawhichS

ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/omHw12

งงอะตอบถูก แต่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Yu3O5

ไอ้สัสเอ๋ย


https://www.duolingo.com/profile/PiyaratBue1

อันนี้ฉันตอบถูกแล้วนะคะ ทำไมถึงผิดล่ะคะ ตรวจสอบให้มันดีๆ หน่อยนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย