Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My sister reads fashion magazines."

Dịch:Chị gái tôi đọc các tạp chí thời trang.

2 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gamaidau1

Càng ngày thấy app này càng tệ : " chị tôi đọc những cuốn tạp chí thời trang ", sai ở chỗ nào page's manager chỉ giúp tôi. Ở các bài khác cũng thế. Tôi dùng app hàng ngày và thấy rất nhiều câu vô lí.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Chị tôi đọc những quyển tạp chí thời trang - mà cũng sai?

3 tuần trước