"Which is my room?"

แปลว่า:ห้องของฉันอยู่ที่ไหน

June 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NuchsaraYu

where is my room = ห้องของฉันอยู่ที่ไหน which is my room = ห้องของฉัน คือห้องไหน?


https://www.duolingo.com/profile/icepro_gc

ใช่ คำถามเล่นเราซะแล้ว 555


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ห้องไหนคือห้องของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ห้องของฉัน ห้องไหน


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

ห้องของผมอยู่ห้องที่สองครับ


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

ห้องไหนดีครับ


https://www.duolingo.com/profile/YingAonApo

คำถามคำตอบไม่ตรงกัน


https://www.duolingo.com/profile/PanPanandhisMam

ทำไมไม่แก้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย